Partneri

Asociácia ukrajinistov Slovenska, ul. Gorkého 21, Prešov 080 01
Ševčenkova vedecká spoločnosť na Slovensku, ul. Gorkého 21, Prešov 080 01
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, www.saske.sk
Združenie Ruta z Prahy, www.ukrzurnal.eu
Centrum antropologických výskumov v Prešove
Regionálne rozvojové partnerstvo

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster