Program podpory drobných remeselných činností

Tento program sa zameriava na rozvoj zručností a hľadanie možností príjmu prostredníctvom drobných remeselných činností pre obyvateľov rómskych komunít na Slovensku. Nie je zameraný na priamu zamestnanosť výrobcov, ale získanie príležitostného menšieho príjmu a zlepšenie ekonomickej situácie v konkrétnych rodinách s vyhliadkou zabezpečenia príjmu trvalého. Program nadväzuje na aktivity a skúsenosti získané v Projekte Svinia.

V súčasnej dobe realizujeme s rómskymi ženami výrobu háčkovaných tašiek z jutového špagátu a výrobu ručne šitých poznámkových blokov. Do realizácie tohto projektu zapájame široký okruh spolupracovníkov, ktorý nám pomáhajú získať materiál na realizáciu projektu, či pomáhajú zabezpečovať distribúciu a predaj výrobkov. Priebežne sa zameriavame na vyhľadávame zručných Rómov. Hľadáme nápady a typy na ďalšie výrobky, ktoré splnia kritériá pre technologické zvládnutie v domácich podmienkach a svojou jedinečnosťou môžu získať „punc originality“. Vyrobené výrobky od výrobcov odkupujeme a postupne umiestňujeme na trhu. Prostriedky z predaja opätovne investujeme do rozširovania výroby a nákupu výrobkov, vďaka čomu môže mať tento prístup dlhodobý a udržateľný charakter.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster