Krajské centrum pre rómske otázky

Krajské centrum pre rómske otázky (KCpRO) je mimovládna organizácia, ktorá v roku 2001 vznikla pre potreby organizačno-právneho zabezpečenia kanadského rozvojového projektu pod názvom Projekt rozvoja rómskych komunít v Prešovskom kraji (skrátene Projekt Svinia) realizovaného v rokoch 1998 – 2003 v obci Svinia. Vznik tohto občianskeho združenia podmienila dohoda medzi Krajským úradom v Prešove a University College of the Cariboo (dnes Thompson Rivers University) v meste Kamloops v Kanade.
KCpRO sa po ukončení projektu aj naďalej orientovalo na aktivity zamerané na rómsku komunitu na Slovensku, so zvláštnym zreteľom na Prešovský kraj. Po zmenách v členskej základni (väčšinu členov a sympatizantov KCpRO po skončení projektu tvorili študenti alebo absolventi vysokých škôl spoločensko-vedného zamerania pôsobiaci v danej problematike, vysokoškolskí pedagógovia, vedeckí pracovníci, novinári, sociálni pracovníci, historici, aktivisti, kultúrni antropológovia, sociológovia a pod.) najmä na vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity.
KCpRO systematicky vytvára informačnú databázu o rómskych komunitách v Prešovskom kraji, buduje romistickú knižnicu, vytvára archívne fondy k romistickým témam, mapuje situáciu v teréne, realizuje edičnú a vydavateľskú činnosť.
Pri realizácii aktivít KCpRO spolupracuje s partnerskými organizáciami a inštitúciami nie len na Slovensku, ale ja v zahraničí.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster