Roma Educational and Development Fund

Roma Educational and Development Fund (RED Fund) je rozvojový program Regionálneho rozvojového partnerstva. Cieľom programu je pomôcť aktívne riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu aspoň niektorým Rómom na Slovensku.

Program finančne podporuje filantropická skupina z New Yorku, ktorú na Slovensku zastupuje fotograf a publicista Jarret Schecter.

RED Fund sa orientuje na podporu rómskych detí a mladých ľudí zo sociálne slabého prostredia, ktoré študujú na stredných a základných školách a majú vysoký predpoklad pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Zároveň podporuje ekonomické aktivity Rómov zamerané na drobnú ručnú remeselnú výrobu. Kúpou výrobkov je možné podporiť konkrétnych ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorý majú vôľu zlepšiť svoj život a začleniť sa do spoločnosti.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster