Vydavateľstvo CAV

Vydavateľská činnosť prebieha súbežne od začiatku činnosti Centra antropologických výskumov a korešponduje s jeho zameraním. Orientujeme sa na vydávanie spoločenskovednej odbornej knižnej produkcie, v ktorej dominujú dve oblasti. Prvou prioritnou oblasťou sú spoločenskovedné publikácie, najmä z oborov kultúrna antropológa, sociológia, história, sociálna práca a príbuzné disciplíny. Druhou oblasťou je ukrajinistická produkcia.

Prvú knihu sme vydali už v roku 2002, kedy sme začali  vydávanie v samostatnej edícii Knižnica CAV. Do roku 2009 sme obe prioritné oblasti vydávali v jedenej edičnej rade. Neskôr sme vo vydavateľskej činnosti urobili štrukturálne zmeny, pri ktorých sme doplnili vedeckú radu a prevzali do našich edičných aktivít samostatnú knižnú radu OKO. Táto vznikla ešte v roku 1996 počas pôsobenia Nadácie Karpaty, ktorú založil prof. Mikuláš Mušinka, DrSc. v Prešove. Po zániku nadácie sa knižná rada OKO na niekoľko rokov odmlčala a od roku 2009 ju opäť obnovilo vydavateľstvo CAV. Edičná rada OKO prevzala pod svoju záštitu najmä vydávanie ukrajinistickej produkcie.

Vedecká rada Vydavateľstva CAV:
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. (SAV, Košice, Slovensko)
Mgr. Tomáš Kobes, PhD. (Západočeská univerzita, Plzeň, Česka republika)
Mgr. Alexander Mušinka, PhD. (Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko)
Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc. (Asociácia Ukrajinistov Slovenska, Prešov, Slovensko)
Prof. David Z. Scheffel, PhD. (Thompson Rivers University, Kamloops, Kanada)
PhDr. Jaroslav Skupník, PhD. (Univerzita Karlova, Praha, Česka republika)
Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (SAV, Košice, Slovensko)
Darrow Schecter, PhD. (University of Sussex, Brighton, Great Britain)

EDÍCIA Knižnica CAV

EDÍCIA Oko

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster