Profily študentov

Do programu sú zaradení študenti:

Simona Kandráčová, Spišský Hrhov
Tútor: Peter Strážik, Spišský Hrhov


Kristián Hamburgbadžo, Spišský Hrhov

Tútor: Peter Strážik, Spišský Hrhov


Róbert Hamburgbadžo, Spišský Hrhov
Tútor:
Peter Strážik, Spišský Hrhov


Miroslava Harvanová, Telgárt

Tútor: Monika Benková, Regionálne rozvojové partnerstvo, kontakt: monikab@sanynet.sk

Mirka Harvanová je úprimná, veselá, slobodná mladá žena. Skončila základnú školu v Telgárte. Prežila búrlivé teenegerske obdobie, má 27 rokov a pred dvomi rokmi sa rozhodla pre externé štúdium na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii EBG v Brezne odbor opatrovateľstvo. Jej rozhodnutie študovať vychádzalo z pozitívneho vzťahu k ľuďom a vôli pomáhať im. Okrem toho ju k získaniu maturitnej skúšky viedla aj situácia na trhu práce a uvedomenie si, že bez vzdelania nemá perspektívu zamestnať sa. Silnou motiváciou je pre ňu získanie práce a finančná pomoc vlastnej rodine a rodičom, ktorý svojim deťom nemohli zabezpečiť štúdium. Mirka je zodpovedná a komunikatívna. Jej rozhodnutie je poznačené silnou dávkou odvahy a odhodlania. Má priemerné študijné výsledky, ktoré sú vzhľadom na jej finančné, priestorové a technické možnosti primerané.
Okrem štúdia sa rada vzdeláva, poznáva nových ľudí a miesta. Pomáha pri aktivitách s deťmi v Komunitnom centre v Telgárte, je členkou ZO SČK, podieľala sa na príprave a organizačnom zabezpečení Regionálneho dňa tvorivých činností v Brezne. Má rada šport a hudbu. Jej snom je navštíviť krajiny tretieho sveta.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster