Centrum antropologických výskumov

Centrum antropologických výskumov (CAV) vzniklo v roku 2002 na základe aktivít Davida Z. Scheffela, PhD., profesora kultúrnej antropológie z Thompson Rivers University (pôvodne University College of the Cariboo) v Kamloops (B.C., Kanada) a Mgr. Alexandra Mušinku, PhD., kultúrneho antropológa z Prešovskej Univerzity v Prešove.

CAV je nezávislá akademická inštitúcia, ktorej poslaním je výskum v oblasti spoločenskovedných disciplín, kultúrno a sociálno antropologických výskumov hlavne v Karpatskom regióne (marginálne komunity na Východnom Slovensku a na Ukrajine) a ich aplikácia v praxi.

Od svojho založenia CAV realizuje najmä výskumnú a vydavateľskú činnosť, vytvára knižničné a archívne fondy, poskytuje konzultácie, vypracováva nezávislé odborné analýzy, podieľa sa na vytváraní systémových riešení problémov obyvateľov Rómskych osád v regióne. Svoju činnosť vykonáva v spolupráci s ďalšími mimovládnymi a verejnými inštitúciami.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster