Partneri

Ústav rómskych štúdií FPHV Prešovskej univerzity v Prešove, www.unipo.sk
Katedra kultúrnej antropológie Thompson Rivers University v Kamloops, www.tru.ca
Ústav etnológie FF Univerzity Karlovej v Prahe, www.ff.cuni.cz
Katedra sociológie FF Západočeskej univerzity v Plzni, www.kss.zcu.cz
Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, www.saske.sk
Slovenská asociácia sociálnych antropológov, www.antropologia.sk
Centrum antropologických výskumov
Regionálne rozvojové partnerstvo

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to Best CD Rates Online, Las Vegas Condos and Registry Booster